Autori: expert tehnic extrajudiciar Cristian CETĂȚEANU expert tehnic extrajudiciar Florin CETĂȚEANU conf. univ. dr. ing. Cătălin LUNGU   Articol publicat în Buletinul de Informare Tehnică – Instalații sub presiune și mașini de ridicat – BIT – Serie nouă, nr. 2/2014, ISSN 2360 – 6096, pag. 41-48, București, 2014 În primul număr al revistei BIT am vorbit despre coșurile de fum și despre anumite aspecte...
Educație și inginerie Formarea continuă și ingineria
Autori: expert tehnic extrajudiciar – AEXEA – Cristian CETĂŢEANU expert tehnic extrajudiciar – AEXEA – Florin CETĂŢEANU Lucrare prezentată la AGIR – Simpozionul științific al inginerilor români de pretutindeni – SINGRO 2012 – ediția a X-a – „Educație și inginerie” – București, 13-14 septembrie 2012 și publicată în Buletinul AGIR nr. 1/2013 – Educație și Inginerie, ISSN-L 1224-7928, pag. 25-28, București,...
Coșul de fum - o mare necunoscută
Autori: expert tehnic extrajudiciar Cristian CETĂȚEANU expert tehnic extrajudiciar Florin CETĂȚEANU conf. univ. dr. ing. Cătălin LUNGU Articol publicat în Buletinul de Informare Tehnică – Instalații sub presiune și mașini de ridicat – BIT – Serie nouă, nr. 1/2014, ISSN 2360 – 6096, pag. 48-54, București, 2014 În ziua de astăzi se pune un accent din ce în ce mai pregnant pe economisirea...
Instalarea centralelor termice murale în baie Autori: Expert Tehnic Extrajudiciar – AEXEA – Cristian CETĂŢEANU Expert Tehnic Extrajudiciar – AEXEA – Florin CETĂŢEANU   În numărul 2(43)/2007 al revistei “Tehnica instalațiilor” am publicat articolul „Codiții pentru instalarea centralelor murale în baie”. De la apariția articolului menționat anterior, au fost modificate atât Normele tehnice pentru proiectarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, cât și Normativul...
Calitatea aerului înconjurător şi evacuarea / dispersia gazelor de ardere ale centralelor termice
În momentul de faţă, în întreaga Uniune Europeană se pune un accent din ce în ce mai mare asupra protejării mediului. Având drept punct de plecare Protocolul de la Kyoto, Directiva 2010/31/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 mai 2010 privind performanţa energetică a clădirilor cere statelor membre UE să-şi respecte angajementele pe termen lung de a...