Expertize tehnice pentru cazane de apă caldă

Expertiza este o cercetare cu caracter tehnic făcută de un expert care se termină cu un raport.

Cerecetarea este o activitate complexă care cuprinde, după caz, cercetări, studii, relevee, analize (inclusive analize de laborator) și evaluări necesare pentru cunoasterea stării tehnice a centralei termice sau a modului în care a fost proiectată, instalată sau exploatată.

Raportul de expertiză tehnică este documentul elaborat de către expert în care se prezintă analiza, concluziile și eventual solutii de intervenție/remediere.