AVIZE RADTI/ RADTP/ RADTA-IP

Documentație tehnică de instalare, documentaţie tehnică preliminară de montare/reparare şi documentaţie tehnică de automatizare a instalaţiilor.

Avize Instalare Cazane

Conform Prescripției Tehnice PT A 1-2010 ( pentru cazane cu puteri > de 70 kW ) și Prescriptiei Tehnice PT C9-2010, este obligatoriu a fi respectate cerințele din normativul GP 051 / 2000 precum și cele din normativul I 13/2015. Instalarea cazanelor se efectuează în baza unei documentaţii tehnice de instalare, avizată de către RADTI, care trebuie să respecte condiţiile precizate de producător în documentaţia tehnică de însoţire a cazanelor şi anexelor aferente şi care trebuie întocmită în conformitate cu actele normative în vigoare. Documentaţia tehnică preliminară de montare este obligatoriu a fi avizată de RADTP . Conform ISCIR PT C9 /2010 , art. 12 (1) instalarea cazanelor se efectueaza în baza unei documentații tehnice de instalare, avizată de către RADTI (la puteri de peste 400 kW).

Avize schema montaj centrală

Conform ISCIR PT A1 – 2010 , art.14, litera e) schema termomecanică a centralei termice trebuie avizată de către RADTI atunci când este echipată cu cazane având puterea nominală mai mare de 70 kW.