Autori: Expert Tehnic Extrajudiciar AEXEA – Cristian CETĂŢEANU

Expert Tehnic Extrajudiciar AEXEA – Florin CETĂŢEANU

Articol publicat în Revista „Tehnica instalațiilor” – nr. 9(94)/2011, ISSN 1582-6244, pag. 9, Târgu Mureș, 2011

În ultimul timp, au început să apară pe internet din ce în ce mai multe oferte de la firme / persoane fizice care repară şi apoi comercializează plăci electronice ale aparatelor pentru încălzit consumatoare de combustibil / cazanele termice.

Concomitent, ca în orice domeniu în care există cerere şi ofertă, au apărut şi cumpărători (persoane fizice sau chiar juridice) pentru aceste plăci electronice reparate, deşi unii dintre producătorii de centrale termice interzic categoric această practică. Există destui susţinători ai utilităţii şi siguranţei în funcţionare a acestor plăci electronice reparate (datorită preţului lor mult mai scăzut faţă de o placă electronică nouă, de la producător), care afirmă că nu se poate întâmpla nimic rău în cazul în care se înlocuieşte un condensator, o rezistenţă sau un releu ars de pe placa electronică defectă. Oare aşa stau lucrurile?

În cele ce urmează ne vom ocupa de de aparatele pentru încălzit consumatoare de combustibil cu puterea mai mică sau egală cu 400 kW – deoarece majoritatea plăcilor electronice care se repară sunt pentru aceste aparate.

Ce trebuie ţinut cont este faptul că domeniul aparatelor pentru încălzit consumatoare de combustibil / cazanelor de apă caldă este un domeniu reglementat, iar ISCIR exercită (cf. [1] – Art. 4 (2)) următoarele funcţii:

“a) de autoritate în domeniul instalațiilor/echipamentelor, care asigură controlul respectării prevederilor referitoare la condițiile de introducere pe piață și punere în funcțiune a instalațiilor/echipamentelor, precum și urmărirea și controlul regimului de autorizare și verificarea tehnică a instalațiilor/echipamentelor;

  1. b) de reglementare, prin care se asigură elaborarea documentelor cu caracter normativ pentru domeniul său de activitate.”

Drept urmare, ISCIR a elaborat [2]. În această Prescripţie tehnică se specifică, la art. 26:

“Repararea și întreținerea aparatelor se efectuează sub supravegherea RSL, cu respectarea instrucțiunilor producătorului și a documentației de reparare.”

Nici un producător de aparate de încălzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos nu specifică, în documentația tehnică de reparare, faptul că plăcile electronice ale acestora se repară şi nici nu dă instrucţiuni de reparare a plăcilor electronice. Nici un producător nu dă schema electronică a plăcii de reglare şi control.

Mai mult, la art. 27 a aceleiaşi prescripţii tehnice [2] se specifică:

“Înlocuirea dispozitivelor de siguranță, de control și de reglare se face numai cu produse similare construite de către producător sau cu produse similare certificate CE.”

Plăcile electronice sunt atât dispozitive de reglare şi control, cât şi dispozitive de siguranţă ale aparatelor de încălzit amintite mai sus.

Ţinând cont de frenezia persoanelor autorizate/neautorizate ISCIR cf. PT A1-2010 care recomandă repararea plăcilor electronice în detrimentrul înlocuirii lor cu unele noi, de la producător, se pune problema cunoştinţelor în domeniul reglementat de ISCIR pe care acestea le au. Pe lângă faptul că ele nu cunosc legislația specifică meseriei, nu conştientizează nici faptul că, în cazul în care se întâmplă un eveniment nedorit (explozie, incendiu etc.) iar în urma expertizei care se efectuează se constată faptul că s-a “umblat” la placa electronică, şi acest fapt va fi menţionat ca posibilă sursă a evenimentului, cu toate responsabilităţile care decurg de aici.

Este regretabil faptul că, în momentul actual, nu se mai urmăreşte pregătirea continuă a personalului tehnic de specialitate care efectuează activități în domeniul ISCIR. O dată cu apariția [3], personalul tehnic de specialitate în domeniul ISCIR nu mai trebuie să urmeze programe de instruire o dată la 2 ani decât în cazul în care este declarat “respins” la examenul pentru prelungirea valabilității atestatului. Spre comparație, în Germania, echivalentul RVT-iștilor din România sunt obligați prin lege să urmeze anual un curs de instruire de 5 zile în care sunt prezentate noutățile tehnico-legislative din domeniu și sunt reiterate cerințele tehnico-legislative în vigoare. Dacă până acum, când exista obligativitatea urmării unui curs erau destule persoane autorizate ISCIR care nu cunoșteau legislația din domeniu, în viitor, prin sistarea obligativității instruirilor periodice, nu putem să presupunem decât că nivelul de pregătire a personalului de specialitate ISCIR va scădea – ceea ce este păcat, ținând cont de faptul că ISCIR a trecut de 100 de ani de la înființare.

Bibliografie:

[1] Legea 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 09 iulie 2011

[2] Prescripţia tehnică PT A1—2010 „Aparate de încălzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos cu puteri nominale ≤ 400 kW”, aprobată de ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri cu Ordinul 1007-2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 bis din 23 iulie 2010

[3] Ordin 165/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea personalului tehnic de specialitate în domeniul ISCIR, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 572 din 11 august 2011