Autori: Expert Tehnic Extrajudiciar şi Consultant – Cristian CETĂŢEANU

Expert Tehnic Extrajudiciar şi Consultant – Florin CETĂŢEANU

 Articol publicat în Revista „Tehnica instalaţiilor” – nr. 3(55)/2008, ISSN 1582-6244, pag. 11, Târgu Mureș, 2008

Începând cu data de 01 ianuarie 2008, conform [1] – art. I.1. “… este obligatorie montarea detectoarelor automate de gaze naturale pentru încăperile în care sunt aparate de utilizare a gazelor naturale şi suprafeţele vitrate necesare … sunt parţial sau în totalitate constituite din geamuri cu grosimea mai mare de 4 mm sau din geamuri de construcţie specială (securizat, termopan etc.)”.

Aceste detectoare automate de gaze naturale trebuie să aibă limita inferioară de sensibilitate 2% CH4 în aer şi să acţioneaze asupra robinetului de închidere (electroventilului) a conductei de alimentare cu gaze naturale a arzătoarelor. În cazul utilizării detectoarelor, suprafaţa vitrată poate fi redusă la 0,02 m2/m3 de volum net de încăpere.

Dar, conform [2]:

Art. 56. – Echipamentele, instalaţiile, aparatele, produsele şi procedeele utilizate în sectorul gazelor naturale trebuie atestate tehnic în baza unei metodologii elaborate de ANRGN şi aprobate prin hotărâre a Guvernului.“

Detectoarele automate de gaze naturale intră în categoria “aparatelor utilizate în sectorul gazelor naturale”. Din păcate, în prezent nu există nici o metodologie de atestare a detectoarelor automate de gaze naturale.

În anul 2005 a fost elaborat un proiect de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Metodologiei de emitere a atestatelor tehnice pentru echipamente, instalaţii, aparate, produse şi procedee utilizate în sectorul gazelor naturale [3], dar acest proiect nu a fost finalizat.

Metodologia [3] conţinea, la Anexa nr. 1, “Lista echipamentelor, instalaţiilor, aparatelor, produselor şi procedeelor utilizate în sectorul gazelor, supuse procedurii de atestare de către ANRGN”.

La Categoria 2 – 6 a Anexei nr. 1 figurează: “Apartate şi sisteme de detecţie scăpări de gaze”, adică exact aparatele la care am făcut referinţă anterior.

În lipsa unor detectoare automate de gaze naturale atestate există posibilitatea apariţiei pe piaţă şi montării în încăperi cu geamuri cu grosimea mai mare de 4 mm sau cu geamuri de construcţie specială (securizat, termopan etc.) a unor astfel de aparate care nu se încadrează în cerinţele [1] şi care, deşi sunt montate pe perete iar utilizatorul final se simte protejat, ele nu au decât un rol decorativ.

Bibliografie:

 

[1] Ordin nr. 713 din 21 octombrie 2004 privind modificarea unor prevederi din anexa nr. 1 “Norme tehnice pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale” la Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 58/2004 pentru aprobarea normelor tehnice privind proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1012 din 3 noiembrie 2004

[2] Legea nr. 351 din 14 iulie 2004 – Legea gazelor, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 679 din 28 iulie 2004

[3] http://www.anrgn.ro/anrgn/DocPdf/MAT_11-05-2005.pdf

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here