REZUMAT. Centrala termică de perete, cunoscută și sub denumirea de centrală termică murală sau cazan mural, este un cazan montat pe un perete sau într-o nișă puțin adâncă din perete, destinat producerii de agent termic necesar încălzirii și a apei calde de consum pentru o locuință individuală. Aceste centrale termice au o larga utilizare si sunt uneori motivul unor incidente sau accidente. Scopul expertizei tehnice prezentate este de a exprima opinia expertului tehnic referitoare la probabilitatea ca incendiul analizat sa fie provocat de o disfunctionalitate a centralei termice.

1.Obiectul expertizei tehnice

Expertiza tehnică a constat în stabilirea cauzelor izbucnirii unui incendiu care a dus la deterioarea unei centrale termice murale și a zonei din jurul acesteia, proprietarul centralei termice susținând faptul că incendiul a pornit de la aceasta.

2. Informații generale

Incendiul a afectat centrala termică (Foto 1), conductele concentrice de admisie a aerului necesar arderii / evacuării gazelor de ardere (Foto 2) și zona de încăpere în care se afla instalată aceasta.

Foto 1 – Centrala afectată de incendiu

 

 

 

 

 

 

Foto 2 – Conductele concentrice arse în zona aflată în cameră

Foto 3 – Zona afectată de incendiu

3. Etapele expertizei

Expertiza a fost efectuată pe baza observațiilor de la fața locului.

Priza și ștecherul schuko al cablului de alimentare al centralei erau în bună-stare (Foto 4).

 Foto 4 – Priza și ștecherul centralei

De asemenea, incendiul nu a pornit nici de la placa electronică a centralei deoarece, cu toate că panoul de comandă în care se afla placa electronică era ars (Foto 5), aceasta nu prezenta urme de ardere (Foto 6).

Foto 5 – Panoul de comandă ars

Foto 6 – Placa electronică a centralei este neatinsă de flacără

Incendiul nu a pornit nici din cauza unor scăpări de gaz pe la vana de gaz a centralei deoarece este arsă și partea din jos a centralei, zonă care nu ar fi putut fi atinsă de flacără în condițiile date deoarece nu existau elemente inflamabile în zona centralei (Foto 7).

Foto 7 – Vana de gaz este arsă în întregime, dar afectată de flacără este și zona de sub centrală

Incendiul nu s-a datorat nici unor acumulări de gaz metan (datorate unei eventuale neetanșeități în interiorul centralei termice) deoarece lângă centrală se afla un detector de scăpări de gaz metan (Foto 8).

Foto 8 – Detector de scăpări de gaz metan lângă centrala termică

De asemenea, din Foto 9 se observă că flacără a fost concentrată pe zona din partea stângă a centralei termice.

Foto 9 – Zona din partea stângă a centralei este mai afectată de incendiu

 Zona scăpării de gaz metan care a generat incendiul se află la stabilizatorul de gaz aflat sub centrală, în partea stângă a acesteia. De acolo focul s-a propagat în sus (sub formă triunghiulară) (Foto 10-11).

Foto 10 – Amprenta triunghiulară a incendiului

 

Foto 11 – Amprenta triunghiulară a incendiului

Deoarece amprenta incendiului este triunghiulară și se îndreaptă spre geam, rezultă că acesta era întredeschis (rabatat spre interior) în momentul în care a izbucnit incendiul și s-a creat o zonă de tiraj către fereastră.

În Foto 12 se observă că zona din care a pornit scăpa-rea de gaz care a cauzat incendiul (pe baza amprentei incendiului) se află în dreptul șurubului de reglare al stabilizatorului de gaz (care nu face parte din centrala termică ci din instalația interioară de gaz) – capacul de protecție al acestuia lipsește ! De asemenea, tot în această fotografie se observă faptul că șurubul de reglare a presiunii de gaz a stabilizatorului este puternic presat.

Foto 12 – Stabilizatorul de gaz

4. Concluzii

Scăpările de gaz s-au produs la stabilizatorul de gaz (dovada – amprenta flăcării) iar lipsa capacului stabilizatorului indică faptul că probabil se umbla la el în momentul izbucnirii incendiului. Presarea puternică a șurubului de reglare a stabilizatorului de gaz (a membranei acestuia) a determinat scăpările de gaz iar elementul declanșator al incendiului a fost fie o țigară aprinsă, care se afla la cel care manevra stabilizatorul de gaz, fie o scânteie produsă de contactul dintre șurubelnița cu care se regla șurubul de reglare a presiunii și corpul stabilizatorului.

 

——————————————–

Despre autori

euring. Cristian CETĂȚEANU

Inginer cu activitate de peste 20 de ani în domeniul centralelor termice. Expert tehnic extrajudiciar – membru SETEC și AEXEA. Formator ISCIR. În momentul de față este director tehnic la IMMERGAS ROMÂNIA SRL. Coacționar la TERMO SERVICE 2000 SRL – firmă de service centrale termice. Autorul a circa 60 de articole publicate în reviste de specialitate. De asemenea numeroase lucrări prezentate la congrese/conferințe naționale si internaționale. Membru AGIR, FEANI. Președinte al “Asociației Coșarilor” din România.

euring. Florin CETĂȚEANU

A terminat studiile universitare în 1994 (diplomă de inginer). În 2007 a devenit expert tehnic extrajudiciar în cadrul SETEC-AGIR (Societatea Experților Tehnici Extrajudiciari și Consultanți din cadrul Asociației Generale a Inginerilor din România), iar din 2013 este Vicepreședintele acestei Societati. Din 2009 este membru al AEXEA (Asociația Experților Europeni Agreați). Face parte din AGIR (Asociația Generală a Inginerilor din România)

ASPIR (Asociația Profesională a Specialiștilor din Domeniul Echipamentelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat– membru fondator – membru în Consiliul Director). În anul 2010 a dobândit calitatea de Formator pentru instruirea personalului tehnic de specialitate ISCIR (Modulul 1.1 – Instalații sub presiune – Clasice). A ținut cursuri de formare profesională în domeniul centralelor termice și coșurilor de fum atât în țară, cât și în străinătate (Republica Moldova).

Participant la Congrese și Conferințe naționale și internaționale, a publicat peste 50 de articole în revistele de specialitate.