Autori: Cristian CETĂȚEANU; Florin CETĂȚEANU; Cristian Florin ENACHE

 Cuprins

  1. Condiţii necesare pentru efectuarea PIF/AF la centralele cu combustibil gazos
  2. Punerea în funcţiune a centralelor termice care funcţionează cu combustibil gazos
  3. Repararea centralelor termice care funcţionează cu combustibil gazos
  4. Coduri de avarie

5. Operaţiuni revizie tehnică