Ghid de bune practici pentru instalarea centralelor termice murale

0
190

Cartea poate fi comandată on-line la adresa de email: office@termoservice.ro sau la telefon 021.336.59.94

Autori: Cristian CETĂȚEANU și Florin CETĂȚEANU

CUVÂNT ÎNAINTE

Este binecunoscut faptul că, din punct de vedere legal, persoanalul de specialitate care supraveghează instalarea centralelor termice murale trebuie să fie atestat de către autoritatea în domeniu și anume Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat – ISCIR.

Dobândirea acestui atestat se face ca urmare a susținerii unui examen care presupune dovedirea cunoașterii în amănunțime a unei multitudini de acte normative, Prescripții Tehnice și referențiale în domeniu.

Prin apariția lucrării intitulate „Ghid de bune practici pentru instalarea centralelor murale”, autorii reușesc o comasare între coperțile unui singur volum a celor mai utile și importante aspecte tehnico – legislative care reglementează activitatea mai sus amintită.

Această lucrare reprezintă rodul muncii și experinței autorilor, și anume frații Cristian și Florin CETĂȚEANU. Autorii au debutat în aceasta direcție la începutul anilor ’90, o dată cu apariția centralelor termice murale în România, ajungând astăzi, ca urmare a profesionalismului pe care l-au dovedit în această arie de activitate, să aibă și calitatea de experți tehnici extrajudiciari în domeniul centralelor termice.

Lucrarea de față este cu atât mai valoroasă cu cât, pe lângă faptul că prezintă condițiile pe care trebuie să le respecte personalul de specialitate în activitatea de instalare, propune soluții și recomandări acolo unde legislația tehnică românească este deficitară, nu de puține ori omițând să reglementeze anumite situații mai aparte.

Consider că prin apariția sa, „Ghidul de bune practici pentru instalarea centralelor murale”, este de un real folos atât celor care proiectează instalațiile de încălzire, cât și celor care se ocupă efectiv atât cu instalarea cât și cu verificarea tehnică periodică a centralelor termice murale.

Conf. Univ. Dr. ing. Virgil FLORESCU Președintele ASPIR

 

Cuprins

CUVÂNT ÎNAINTE

  1. Referințe normative
  2. Termeni, definiții și abrevieri
  3. Clasificarea cazanelor în funcție de modul de evacuare a produselor de ardere
  4. Montarea și instalarea aparatelor

4.1. Prevederi generale

4.2. Condiții pentru montare și instalare

  1. Instalarea centralelor termice murale cu cameră de ardere deschisă
  2. Instalarea centralelor termice murale cu condensare
  3. Cantitatea maximă de condensat pe care o evacuează o centrală termică și pH-ul acestuia
  4. Asigurarea calității în construcții
  5. Anexe