Mic memorator de coșuri de fum- TIRAJ EPUIZAT

0
109

 

Autori: Cristian CETĂȚEANU și Florin CETĂȚEANU

„Mic memorator de coșuri de fum‟ este o lucrare binevenită în literatura tehnică din țara noastră, domeniul oșurilor de fum fiind aparte și, în general, ocolit atât de autorități, cât și de proiectanți.

Memoratorul este cu atât mai util cu cât în România nu există un normativ dedicat problemelor speciale de proiectare, execuție și întreținere a coșurilor de fum pentru clădirile rezidențiale.

De aceea, apreciez o dată în plus apariția acestei cărți care include, între paginile ei, o mare parte dintre prevederile legislative și normative care se referă la coșurile de fum.

Lucrarea este un instrument util de lucru atât pentru proiectanți, care au la dispoziție toate cerințele impuse coșurilor de fum de către normativele în vigoare (normativele privind instalațiile de gaze naturale combustibile, proiectarea centralelor termice mici, normativele de ventilare și climatizare etc.), cât și personalului de specialitate care se ocupă cu exploatarea și întreținerea coșurilor de fum.

Conf. univ. dr. ing. Cătălin LUNGU

 

C u p r i n s

  1. Legislație referitoare la coșurile de fum
  2. Prescripții tehnice referitoare la coșurile de fum
  3. Lista standardelor aplicabile
  4. Activitatea de curățare a coșurilor de fum / ocupația coșar
  5. Caracteristicile lemnului combustibil
  6. Glosar de termeni economici, juridici și tehnici
  7. Mărimi și unități de măsură

7.1. Sistemul internațional de unităţi de măsură

7.2. Sistemul MKfS de unităţi

7.3. Unităţi de măsură pentru presiune cele mai utilizate în domeniul coşurilor de fum

7.4. Unităţile de măsură a elementelor meteorologice şi corelaţia lor

7.5. Transformare unităţi de presiune şi de efort